SHAM TOLK


Tolken en Vertalen van Arabisch, Assyrisch en Aramees

Sham Tolk is gespecialiseerd in het tolken en vertalen van Arabisch, Assyrisch en Aramees.

Arabisch

Sham tolk assisteerd in het tolken en vertalen van het Nederalnds naar het Arabische taal en andersom

meer

Assyrisch

Sham tolk assisteerd in het tolken en vertalen van het Nederalnds naar het Assyrische taal en andersom

meer

Aramees

Sham tolk assisteerd in het tolken en vertalen van het Nederalnds naar het Aramees taal en andersom

meer